Bemutatkozás


Egyesületünk a Ketskeméty Károly Honismereti Közhasznú Egyesület azzal a céllal alakult, hogy megismerje Dombegyház történetét, életét, szokásait, hagyományait, és megőrizze azokat az utókor számára. A megszerzett ismereteket, tárgyi emlékeket továbbadjuk a fiatalabb generációk számára. Egyesületünk a huszonnegyedik óra utolsó perceiben alakult, mert különösen a hagyományok tekintetében már nagyon kevesen élnek, akik ismerik azokat. Nagyon sok tárgyi emlék megsemmisült, de bizakodunk, a meglévőkből még szép gyűjteményt tudunk összeállítani, és azokat megfelelő helyen be is tudjuk mutatni.

Tevékenységünket nem kizárólag a mai Dombegyház község területén kívánjuk folytatni, mivel a kora középkor óta létező, majd a török hódoltság alatt elpusztult Dombegyház település jóval nagyobb területen élte életét, mint a mai. Ez a terület magába foglalja az 1800-as évek elején kialakult, majd később önálló közigazgatási egységgé váló mindhárom település határait is.
Az egykori Dombegyház nem a mai falu területén volt. Pontos helyét annak még nem ismerjük, de bárhol is volt, mindhárom Dombegyház közös őse az 1686-ban közel százharminc évig tetszhalottá vált település. Ezért tagjaink közé várunk mindenkit, aki bármilyen módon kötődik Dombegyházhoz, akárhová sodorta a sorsa őt vagy őseit a világba.

Egyesületünk alakulását egy véletlen ötlet vezérelte. Baráti társaságként a 2010-es falunapon egy helytörténeti kiállítást rendeztünk. A helytörténeti kiállítás alapját a saját tulajdonunkban levő tárgyi emlékekből kezdtük összeállítani, de időközben többen jelezték, hogy szívesen bemutatnák a birtokukban levő tárgyakat, emlékeket, dokumentumokat. Így piciny kis gyűjteményünket kiegészítve szinte zsúfolásig megtelt bemutatótermünk. Az igazi meglepetés a hatalmas érdeklődés volt. Több mint 500 látogatónk volt a szűk nyolcórás bemutató alatt. Már a kiállítási tárgyak összegyűjtésekor felmerült a gondolat, hogy egyetlen rendezvénnyel nem szabad lezárni a történetet, így felmerült az egyesületté válás gondolata is. Ezt a gondolatot csak megerősítette kiállításunk látogatóinak biztatása és kérése, hogy folytassuk, ne álljunk le.

Elgondolkodva a továbbiakon nyilvánvaló vált, komoly tevékenységet kizárólag bejegyzett egyesületként tudunk folytatni. A falunapot követően 2010 októberében megtartottuk alakuló ülésünket, ahol megfogalmaztuk céljainkat és megbíztuk Dévényi Géza ügyvéd Urat egyesületünk cégbíróságon történő bejegyeztetésével. Sajnos a hivatal útvesztői kiszámíthatatlanok, így egyesületté válásunk kissé elhúzódott, de 2011. június 21-től elmondhatjuk, hivatalosan bejegyzett civil szervezet vagyunk. Az alapítás költségeit alapító tagjaink befizetéséből és a falunapon összejött adományokból fedeztük.

A hivatalos bejegyeztetés bizonyítéka annak, hogy komoly céljaink vannak, azok megvalósítása folyamán civil szervezetként hozzájárulhatunk településünk kulturális életének előremozdításához. Sajnos anyagi lehetőségeink szűkösek, pillanatnyilag kisszámú tagságunk tagdíjából tartjuk fenn szervezetünket. E szűkös keretek ellenére a 2011-es falunapon is lesz helytörténeti kiállítás, és egyéb kezdeményezéssel is próbálunk némi pluszt nyújtani településünk kulturális életéhez.

Nem célunk kolduló szervezetté válni. Tevékenységünket anyagi lehetőségeinkhez igazítjuk, de külső segítség nélkül csak nagyon apró lépésenként tudunk előre haladni. Elsősorban egy helységre lenne szükségünk, ahol megrendezhetnénk kiállításunkat, és tárolhatnánk egyre bővülő gyűjteményünket. Ebben nagy segítséget nyújthat a képviselő testület, ha rendelkezésünkre bocsájtja az egyik már évek óta használaton kívüli önkormányzati tulajdonban levő épületet. Ezt az épületet pályázati pénzből és némi összefogással olyan állapotba lehetne hozni, ami jelentős segítséget nyújtana céljaink megvalósításában, emellett egyel kevesebb rossz állapotú épület lenne a faluban.

Az idő bizonyára majd igazol minket, és kézzelfogható eredményeket fogunk elérni. Most elsősorban új tagokat várunk sorainkba, mivel kitűzött céljainkat csak széleskörű összefogással tudjuk elérni. A minél nagyobb létszámú tagság a legértékesebb támogatás, ezért várunk mindenkit, akinek fontos településünk múltja, jelene, jövője.