Céljaink

Céljaink – Miért vagyunk, mit akarunk?

Kivonat az egyesület alapszabályából:

 • hagyományőrzés, hagyományápolás,
 • Dombegyház történetének minél szélesebb körben való megismertetése a lakossággal,
 • a község hagyományainak felelevenítése, megőrzése, megismertetése,
 • tárgyakat, iratanyagokat tartalmazó helytörténeti gyűjtemény létrehozása,
 • a régmúlt embereinek életének megismertetése az ifjúsággal, patriotizmus érzésének kialakítása bennük,
 • a fiatalok honismereti munkába való bevonási lehetőségeinek keresése,
 • kutatómunka végzése, visszaemlékezéseket, régi képeket adatokat gyűjtve a község múltjával kapcsolatban, megőrizve azokat az utókor számára,
 • a kutatómunka eredményeinek adatbázisban való rögzítése, rendszerezése,
 • saját honlap készítése, üzemeltetése,
 • a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, önkormányzattal élő kapcsolat kialakítása,
 • közreműködés a község műemlékeinek szélesebb körben való megismertetésében,
 • községi, térségi, határon túli rendezvényeken való részvétel, képviselet

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 26 §. c., pontjában meghatározott tevékenységek közül

 • tudományos tevékenység,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység

Az 1990. évi LXV tv. II. fejezet 8. §. (1)-(2)-(4) bek.-ben megfogalmazott települési önkormányzati kötelező és nem kötelező hatáskörhöz kapcsolódva (gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, művészeti tevékenység) végzi az egyesület és biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.

Az egyesület feladata és tevékenysége a célok megvalósítása érdekében:

A célok megvalósítása érdekében történő különböző tevékenységi formák kezdeményezése, szervezése és az azokon való részvétel:

 • saját honlap készítése,
 • anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatása és felhasználása,
 • ismeretterjesztő tevékenységek,
 • előadások szervezése,
 • kiadványok közzététele,
 • programszervezés.