Régészeti feltárás Dombegyházon

Szerző: kevi     Témakör: Aktuális

A határon átnyúló út építése kapcsán 2013. május-júniusában megelőző régészeti feltárást végeztek Dombegyházon két egymástól viszonylag távol eső helyszínen is. Az egyik az ún. iratosi út vége, a magyar-román határhoz közel eső szakasz, ahol

“…A próbafeltárásunk során egy Árpád-kori település részletét sikerült megtalálnunk, köztük 3 házrészlettel. Ezek földbe mélyített házak voltak és csak az egyikben találtunk – az egyik sarokban – egy tüzelőhelyet, vagy egy erősen roncsolt kemencét. Néhány gödröt is találtunk, melyekből főként állatcsontok kerültek elő (főként ló vagy szarvasmarha). A felszíni leletanyag alapján egy nagyobb kiterjedésű faluról lehet szó, melyet talán a XI-XII. században alapítottak és a XIII. században hagyhattak el lakói.”
(Bácsmegi Gábor régész)

A másik az Aradi utcáról megközelíthető Kisvarjasra vezető út szintén határ menti szakasza. Itt is sikerrel zárultak az ásatások. Ezen a helyszínen szintén találtak földbe vájt veremházat az Árpád-korból, a sarokban kemencével. A kemence alja cseréptöredékkel volt kirakva, ez tartotta a hőt. A talált edénytöredékeket összegyűjtötte a régész, és a Munkácsy Mihály Múzeumba szállította.

A feltárásról képes beszámoló látható itt: http://dombegyhaz.net/foto/thumbnails.php?album=22

Hozzászólás

Bejelentkezés hozzászóláshoz.