Régészeti feltárás Dombegyházon

Szerző kevi     Témakör: Aktuális

A határon átnyúló út építése kapcsán 2013. május-júniusában megelőző régészeti feltárást végeztek Dombegyházon két egymástól viszonylag távol eső helyszínen is. Az egyik az ún. iratosi út vége, a magyar-román határhoz közel eső szakasz, ahol

“…A próbafeltárásunk során egy Árpád-kori település részletét sikerült megtalálnunk, köztük 3 házrészlettel. Ezek földbe mélyített házak voltak és csak az egyikben találtunk – az egyik sarokban – egy tüzelőhelyet, vagy egy erősen roncsolt kemencét. Néhány gödröt is találtunk, melyekből főként állatcsontok kerültek elő (főként ló vagy szarvasmarha). A felszíni leletanyag alapján egy nagyobb kiterjedésű faluról lehet szó, melyet talán a XI-XII. században alapítottak és a XIII. században hagyhattak el lakói.”
(Bácsmegi Gábor régész)

A másik az Aradi utcáról megközelíthető Kisvarjasra vezető út szintén határ menti szakasza. Itt is sikerrel zárultak az ásatások. Ezen a helyszínen szintén találtak földbe vájt veremházat az Árpád-korból, a sarokban kemencével. A kemence alja cseréptöredékkel volt kirakva, ez tartotta a hőt. A talált edénytöredékeket összegyűjtötte a régész, és a Munkácsy Mihály Múzeumba szállította.

A feltárásról képes beszámoló látható itt: http://dombegyhaz.net/foto/thumbnails.php?album=22

Felhívás

Szerző kevi     Témakör: Aktuális, Hirdetmény

MATÚZ BÁLINT 1866-ban született Nagyvarjason. Középiskoláit és a tanítóképzőt Aradon végezte el 1898-ban került Dombegyházra tanítónak, ahol több nemzedéket nevelt fel. A római katolikus egyháztanács tagja, egyik alapítója a helyi Hitelszövetkezetnek, melynek hosszú időn át könyvelője volt. A népművelés terén elért eredményeiért több ízben kitüntetést és pénzjutalmat kapott. Felesége Czimmer Vilma. Matúz Bálint 1944-ben hunyt el, a házaspár sírja a dombegyházi temetőben található.

A Ketskeméty Károly Honismereti Egyesület felvállalta a nagyon rossz állapotban lévő sír rendbetételével kapcsolatos teljes körű ügyintézést. Az ehhez szükséges pénz gyűjtésére alszámlát nyitott a Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet Dombegyházi Fiókjánál.

Számlaszám: 53500315-10008621

Aki úgy gondolja, hogy szívesen áldoz erre a célra, az a pénzintézeten keresztül ezt megteheti. Az alszámla neve: „Matúz Bálint síremlékére”. Amint a minimálisan szükséges összeg a rendelkezésünkre áll, megkezdjük a munkát. A támogatók neveit is szeretnénk megörökíteni. Aki ehhez nem járul hozzá, az jelezze nekem. Szeretnénk, ha legkésőbb halottak napjára készen lenne az új sír.

Köszönettel: Kardosné Korom Éva (egyesületi elnök)